Thẻ: truyẹn doraemone

  • Truyện Doraemon chế P104

    Đọc truyện Doraemon chế: Lây chồng là một hình thức bỏ nhà theo trai được bố mẹ và nhà nước công nhận. Mùa cưới đến rồi. Nô phán chuẩn quá

  • Truyện Doraemon chế: P105

    Đọc truyện Doraemon chế: Nếu lần sau có tỏ tình hãy thử làm theo cách của No xem sao nhé: Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội