Thẻ: thiet bi tau dx

  • Thiết bị tàu DX

    Thiết bị tàu DX

    Thiết bị tàu DX là bảo bối khiến nhà bạn biến thành tàu hỏa. Ngoài ra còn sẽ hướng dẫn bạn cách lái tàu, luật khi lái tàu và những thứ khác có liên quan đến tàu.