Thẻ: that lung thoi gian

  • Thắt lưng thời gian

    Tìm hiểu bảo bối của doremon là chiếc thắt lưng thời gian cho phép người dùng di chuyển trong không gian thời gian nhưng vị trí không thay đổi.