Thẻ: tau cuu nan

  • Tàu cứu nạn

    Tàu cứu nạn

    Khi có người gặp nạn, cánh tay lắp trên thuyền sẽ chỉ về hướng người đó, và người cứu nạn phải tự chèo thuyền đến chỗ người đó